Aanbod voor kerkelijke gemeentes

De christelijke gemeente: een warm en veilig thuis. Een plek waar ‘omzien naar elkaar’ hoog in het vaandel staat. Waar onderlinge betrokkenheid, liefdevolle zorg, eerlijkheid en eenheid zichtbaar is.

Een mooi ideaal en een waardevol streven. De werkelijkheid binnen de kerkelijke gemeente is echter vaak een stuk weerbarstiger. We hebben te maken met grote verscheidenheid, maar ook met gebrokenheid in huwelijken, gezinnen en andere relaties binnen en buiten de gemeente.

Vanuit mijn gecombineerde passie voor pastoraat en relaties wil ik een bijdrage leveren om die verbondenheid en echtheid binnen jullie kerk te bevorderen.

Op welke manier?

  • Het pastoraal begeleiden van gemeenteleden, indien er (binnen de gemeente) in bepaalde situaties te weinig specifieke ervaring, kennis en tijd aanwezig is. Met name op het terrein van relaties (denk aan huwelijks- en gezinspastoraat en zorg rondom echtscheiding)
  • Het opzetten en coachen van het pastoraal team en/of pastorale vrijwilligers en professionals, bijvoorbeeld door middel van training en intervisie.
  • Het trainen en begeleiden van degenen die pastoraal betrokken zijn, door het ontwikkelen van vaardigheden en een houding van gelijkwaardigheid en echtheid.
  • Advisering van degenen die verantwoordelijk zijn voor het pastoraat en/of ondersteuning in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
  • Het meedenken over hoe te investeren in gezonde, sterke relaties en het maken van een plan om dit uit te voeren.

Mijn bijdrage
Mijn jarenlange ervaring als professional binnen en buiten de kerk op het vlak van pastoraat, gemeente-opbouw, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het begeleiden en coachen van vrijwilligers zet ik graag voor jullie in.

Tijdens een eerste vrijblijvende kennismaking schuif ik bij jullie aan, bespreken we wat er nodig is, waarin ik van betekenis kan zijn en wat de mogelijkheden zijn.