Even voorstellen

Als rasechte puzzelaar en liefhebber van mozaïek vind ik het prachtig te zien hoe met het ontstaan van praktijk H-echt de stukjes op zijn plaats vallen. Daar waar ik al langer van droomde: een eigen praktijk gericht op pastoraat en therapie, wordt zichtbaar. Dat wat mijn hart heeft: het versterken van relaties, krijgt steeds meer vorm. Wat kan ik daar van genieten!

Ervaring

Tijdens en na de afronding van mijn studie Godsdienst Pastoraat Werk in 2010 heb ik in diverse kerken gewerkt als pastoraal werker.  Het bracht een mooie combinatie van zelf pastoraal begeleiden én anderen trainen, coachen en inspireren. Dit laatste mag ik ook al jaren doen als trainer bij de cursus Psycho Pastorale Toerusting.

Op zoek naar verdieping, kwam ik terecht bij PPP Opleidingen. Daar heb ik in eerste instantie de opleiding Praktisch Persoonlijk Pastoraat gevolgd en het persoonlijke en ervaringsgerichte werken eigen gemaakt. Daaropvolgend heb ik de studie Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening aan het Kempler Instituut gevolgd, om die manier van werken nog meer te integreren. Tijdens deze jaren van studie heb ik veel mogen leren en mezelf verder mogen ontwikkelen. Ik ben echter, eerlijker, persoonlijker en professioneler geworden. Inmiddels ben ik als trainer en opleider werkzaam bij PPP Opleidingen.

Ik zie je!

Zie je me wel? Dat is de vraag die jarenlang met me mee is gereisd. Onbewust was ik daar telkens weer naar op zoek in contact met mensen om me heen. Een verlangen naar erkenning, waardering en naar een zéker weten dat ik er toe doe. Een goed verlangen, maar het kwam voort uit onzekerheid en daarbij stelde ik me afhankelijk op van anderen.

Gaandeweg is deze vraag omgevormd. Ik ben mezelf serieus gaan nemen, mezelf gaan zien en erkennen. Het mooie is dat ik daardoor automatisch meer zichtbaar word. Daarnaast heb ik meer en meer ontdekt dat ik gezien, gekend en geliefd wordt door God, mijn hemelse Vader. Hij noemt mij Zijn geliefde. Vanuit dit fundament mag ik mezelf én anderen zien.

Relaties

Door de jaren heen is mijn verlangen om me specifiek in te zetten voor relaties steeds meer gegroeid. Enkele jaren ben ik lid van het kernteam van Ruimte voor je Relatie geweest, een stichting die op allerlei manieren investeert in duurzame relaties. Ik kom veel eenzaamheid, kilheid en stil verdriet tegen in relaties. Het raakt me, júist omdat het vaak met onmacht en niet met onwil heeft te maken. En júist omdat ik geloof dat er vaak zoveel meer mogelijk is, wanneer er hulp wordt ingeschakeld. Ik zie het verlangen binnen kerken om te bouwen aan sterke huwelijken en de worsteling en verlegenheid wanneer het anders loopt. Júist op deze vlakken wil ik graag een rol spelen en mijn steentje bijdragen.

Mijn geloof in God is verweven in mijn leven en werk. Van daaruit wil ik openstaan voor een ieder die op zoek is naar begeleiding, ongeacht geloof en achtergrond.

Being listened to is so close to being loved, that most people can’t tell the difference.

David Augsberger