Pastorale counseling: jij gehoord, gezien & gekend

De weg die je gaat in je leven is geen uitgestippeld en rechtlijnig pad. Je komt bochten en obstakels tegen. Onvoorziene gebeurtenissen en moeilijke situaties die kunnen maken dat je vastloopt of de weg kwijtraakt. Soms zie je geen hand voor ogen of lijk je je op een doodlopende weg te bevinden.

Ik wil je een veilige plek bieden waar jij je verhaal kwijt kunt. Iemand die met je oploopt op jouw reis door dit leven. Die je wil zien en stil laat staan, daar waar je doorholt. Of een zetje geeft, wanneer je niet verder komt. Die aandacht en ruimte geeft aan jou met je vragen, twijfels, zekerheden, je geloof en je ongeloof. Die je bevraagt op wat je hebt uit te zoeken of uit te praten. Ik ga graag samen met je op weg.

Heb je moeite met

 • loslaten & vertrouwen
 • verbinden met anderen of met die Ander
 • vergeven van jezelf of anderen
 • ruimte innemen
 • geloven  

Ben je op zoek naar 

 • vergeving & herstel
 • leiding in je leven
 • jezelf en je eigen identiteit
 • Gods aanwezigheid

Worstel je met 

 • onzekerheid & angst
 • schuld & schaamte
 • verlies & verdriet
 • perfectionisme
 • grenzen aangeven   

Verlang je naar 

 • vrijheid
 • echtheid
 • acceptatie
 • écht contact   

Laten we samen verder gaan...

Ik wil met je oplopen en samen met jou de zoektocht aangaan. Ik wil je welkom heten, zoals God ons welkom heet. Zonder oordeel en zonder dat er van alles moet.

De kern van mijn werk is dat jij je gehoord en gezien voelt en daardoor gewaardeerd, gekend en geliefd weet. Ik geloof dat we daar ten diepste allemaal naar verlangen en dat we dat nodig hebben. Plekken waar we onszelf mogen, kunnen en durven zijn. Waar we God en onszelf eerlijk onder ogen kunnen komen met alles wat er is. Daar is veiligheid en vertrouwen voor nodig.

De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn.

Henri Nouwen